Home


Welkom

Sommige performers werken in vaste dienst, de meesten werken als zelfstandige professional (freelancer). Er komt steeds meer vraag naar amusement en het publiek en opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan de professionaliteit. Dat betekent dat je alles goed op orde moet hebben, ook de zakelijke kant.
Performers Platform helpt u daarbij!

Visie op onafhankelijke artiesten & muzikanten 

De groep waarvoor wij ons willen inzetten zijn de onafhankelijke artiesten, muzikanten en andere performers in brede zin die op professioneel niveau ondernemen. Vaak georganiseerd als Zzp’er zijn het (semi)professionals die als ondernemers hun vakmanschap en vakkennis aanbieden op de markt. Net als iedere andere ondernemer verrichtten zij hun werkzaamheden voor eigen rekening en risico. Deze beroepsgroep wordt verder aangeduid als Artiesten.

De Artiest is niet meer weg te denken uit onze economie. Artiesten creëren hun eigen werk en zij geven de economie de broodnodige variatie, veerkracht en flexibiliteit. Hun belangrijkste meerwaarde blijft vaak onderbelicht. Artiesten brengen ontspanning, verstrooiing en humor. Zij weten hun publiek te inspireren, te verbazen, te ontroeren, te prikkelen en gaan voor het applaus als blijk van waardering en erkenning. Daarnaast ontwikkelen zij kennis, ervaring en expertise en benutten deze om andere beroepsgroepen en organisaties te inspireren, te motiveren en verder te brengen in hun creatieve ontwikkeling. Ook in economische moeilijke tijden overleven Artiesten door innovatief en creatief te zijn, door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan en door hun dienstverlening en programma-aanbod aan te passen. Organisaties en ook bedrijven zien de inzet van Artiesten steeds meer als belangrijke toegevoegde waarde voor hun Research & Development-activiteiten, met name op het gebied van marketing & promotie. Ook in het kader van teambuilding, deskundigheidsbevordering, training & motivatie wordt er steeds meer een beroep gedaan op de veelzijdige inbreng van Artiesten.

Iedere Artiest moet het recht hebben om te kiezen voor het ondernemerschap. De overheid moet dit recht niet afnemen of beperken. Als ondernemer loopt een Artiest risico’s. Het is geen taak van de overheid om de echte ondernemersrisico’s weg te nemen. Dat is de verantwoordelijkheid van de Artiest zelf. Een bewuste en verstandige Artiest treft zelf voorzieningen die hem in staat stellen de financiële gevolgen van die risico’s te beperken.

Dé beste of ideale Artiest bestaat niet ondanks dat veel Tv-programma’s en talentenjachten je dat willen laten geloven. De term ‘onafhankelijk Artiest’ komt niet voor in wetten en regels. Het begrip ‘Artiest’ heeft geen juridische of fiscale betekenis. Veel Artiesten zien zichzelf wel als onderdeel van de totale Entertainmentbranche maar herkennen zichzelf ook niet in het begrip Entertainer of Performer. Het begrip ‘Artiest’ is inmiddels uitgegroeid tot een vage en verbasterde benaming van enthousiaste mensen die denken publiek aan zich te binden en te kunnen entertainen.
Veel Artiesten noemen zich tegenwoordig liever ‘zelfstandig ondernemer’, ‘freelancer’, ‘zelfstandig professional’ of gewoon ‘zelfstandige’. Ook vanuit een andere invalshoek bestaat dé Artiest niet. Artiesten zijn er in alle soorten en maten. Niet alleen zijn er verschillen in de vakmatige achtergrond van de Artiest, ook in de rechtsvorm van de onderneming, de levensfase van de onderneming en de tijd die de Artiest aan zijn onderneming besteedt zien we vaak grote verschillen.

Wat Artiesten bindt en verbindt, naast de waardering en het applaus van het publiek, is het ondernemerschap. 

Deze website is een onderdeel van Performers Platform.